foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


0 532 540 03 89
info@zirvekarot.com

ZİRVE KAROT

Beton Delme Kesme Sistemleri

Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 

 

* ADERANS : Nedir Anlamı nedir)>> Yapışma, bağlanma

* ABSORBSİYON : Nedir Anlamı nedir)>> Emme, absorbe etme

* AGREGA : Nedir Anlamı nedir)>> Kum, çakıl, kırma taş gibi yapı malzemelerinin adı

* APLİKASYON : Nedir Anlamı nedir)>> Projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı belirleme verilen isim

* ASMOLEN : Nedir Anlamı nedir)>> Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türü…

* ASMOLEN DÖŞEME : Nedir Anlamı nedir)>> Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türünden imal edilmiş döşeme

* ATAŞMAN : Nedir Anlamı nedir)>> Proje dışı yapılan işlerin belirtilmesi…

* BETON : Nedir Anlamı nedir)>>  Kum, çakıl ya da kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı maddeleri kullanılarak elde edilen yapı malzemesi

* BRÜTBETON : Nedir Anlamı nedir)>> Çıplak, düzgün yüzeyli beton

* AKS : Nedir Anlamı nedir)>> İki yapı elemanının, ortasından ortasına alınan ölçü, uzaklık

* ALİYNMAN : Nedir Anlamı nedir)>>  Hizaya getirme, aynı eksene getirme,düzen

* ALKALİ AGREGA REAKSİYONU : Nedir Anlamı nedir)>> Alkali – agrega reaksiyonu, agreganın reaktif silis bilşenleri ile çimentonun alkalileri (Na2O ve K2O) arasında oluşan kimyasal bir olay

* ANKASTRE : Nedir Anlamı nedir)>>  Bir ucu sabit kiriş, gömme

* APSİS : Nedir Anlamı nedir)>> Yatay koordinat

* ARTER : Nedir Anlamı nedir)>> Ana yol

* BALAST : Nedir Anlamı nedir)>> 40x110 mm çapında kırmataş

* BAYPAS : Nedir Anlamı nedir)>> Çevirme, devre dışı bırakma, aşırtma, kırmataş ın konkasörlerde kırılması ve dane çaplarının belirlenmesi işleminde dışarı atılan kirli-ince toz malzeme

* BEKO : Nedir Anlamı nedir)>> Terskepçe, kendine çekerek hendek kazan bir çeşit ekskavatör

* BİMSBETON : Nedir Anlamı nedir)>>  Agrega olarak bims agregaları kullanılarak, gerektiğinde kum ilave edilerek yapılan hafif beton

* BİRİM AĞIRLIK : Nedir Anlamı nedir)>>  Bir malzemenin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer

* BLOKAJ : Nedir Anlamı nedir)>>  Taşdöşek, 100-150 mm boyutlu taşların zemine döşenip sıkıştırılması

* BORDÜR : Nedir Anlamı nedir)>> Kenar taşı

* BRANŞMAN : Nedir Anlamı nedir)>> Bağlantı kolu

* ÇİÇEKLENME : Nedir Anlamı nedir)>> Sertleşmiş beton içindeki, çimento harcındaki bileşenlerin çözünüp dışarı sızması ve yüzeyde kristalleşip birikmesi sonucu oluşan lekeler

* DANSİTE : Nedir Anlamı nedir)>> Yoğunluk

* DEŞARJ : Nedir Anlamı nedir)>> Boşaltma

* DEVER : Nedir Anlamı nedir)>> İç eğim

* DİLATASYON : Nedir Anlamı nedir)>> Yapılarda deprem, ısı, farklı oturma gibi hareketleri karşılayabilmek için bloklar arası bırakılan aralık

* DOZ : Nedir Anlamı nedir)>>  Bir karışıma girmesi gereken miktar

* DOZAJ : Nedir Anlamı nedir)>> Ayarlama, düzenleme

* DURABİLİTE :Nedir Anlamı nedir)>> Kalıcılık, betonun servis ömrü boyunca fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koyması, dayanım

* EKSKAVATÖR : Nedir Anlamı nedir)>> Kazma ve yükleme makinası

* ELASTİSE MODÜLÜ : Nedir Anlamı nedir)>> Statik hesaplamada bir gerilimin, kısalma ya da eğilme miktarına bölünmesi ile bulunan değer

* ETÜT : Nedir Anlamı nedir)>>  Ön çalışma

* FAY : Nedir Anlamı nedir)>> Yer kırığı, yer çatlağı

* FİLLER : Nedir Anlamı nedir)>> 0,25 mm göz açıklıklı kar elekten geçen ince malzeme, taşını, mineral toz

* FİNİŞER : Nedir Anlamı nedir)>>  Serme ve sıkıştırma makinası

* FİRKETE : Nedir Anlamı nedir)>>   U harfi biçiminde bükülmüş betonarme demiri

* FORE KAZIK : Nedir Anlamı nedir)>>  : Bir boru çakarak, içini boşalttıktan sonra, demirlerini koyup beton döküldükçe kılıf borunun çıkartılması yöntemiyle yapılan kazık

* GABARİ : Nedir Anlamı nedir)>>  Yapılacak bir binanın imar planında belirtilmiş azami yükseklik

* GAZ BETON : Nedir Anlamı nedir)>>  İnce ve silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde (kireç veya çimento) ile hazırlanan karışımın, gözenek oluşturucu bir madde katılarak hafifletilmesi yolu ile elde edilen hafif beton

* GERBER KİRİŞİ : Nedir Anlamı nedir)>>  Oynaklı (mafsallı) kiriş

* GRONÜLOMETRİ : Nedir Anlamı nedir)>>  Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin elek analizleri sonucunda tane dağılımının belirlenmesi. Tane ölçüm

* GROBETON : Nedir Anlamı nedir)>>   Kaba beton, düşük dozlu demirsiz beton

* HARÇ : Nedir Anlamı nedir)>>  Kargir duvarlar ile iç ve dış sıvaların yapımında kullanılan ve mineral esaslı bir bağlayıcı, harç kumu, su ve gerektiğinde ilave edilen katkı maddelerinin uygun oranlardaki karışımları ile oluşturulan bir yapı malzemesi

* İNTEGRAL : Nedir Anlamı nedir)>>  Tümlev olarak da bilinir. Matematikte türevi [Dg(x)] verilen bir f(x) fonsiyonuna eşit olan bir g(x) fonksiyonu bulma tekniği

* İNCELİK MODÜLÜ : Nedir Anlamı nedir)>>  Agrega gradasyon özelliği hakkında bilgi sağlayan ampirik bir sayısal değerdir

* İSTİNAT DUVARI : Nedir Anlamı nedir)>>  Dayanma duvarı

* KAPİLER BOŞLUK : Nedir Anlamı nedir)>>  Kılcal boşluk

* KARKAS : Nedir Anlamı nedir)>>   İskelet, bir yapının betonarme, çelik, ahşap gibi taşıyıcı sistemi

* KAROT : Nedir Anlamı nedir)>>   Zemin, beton, asfalt gibi yapımlardan, özel aygıt (karotiyer) ile alınan silindirik örnek

* KAVİTASYON : Nedir Anlamı nedir)>>  Su yapılarında rastlanan oyulma olayı

* KAYAR KALIP : Nedir Anlamı nedir)>>  Düşey olarak sürekli yükseltilebilen kalıp

* KLİNKER : Nedir Anlamı nedir)>>  Çimentonun temel bileşenleri olan kil ve kireç taşının pişirilmesiyle elde edilen ceviz büyüklüğündeki ürün

* KOMPAKT : Nedir Anlamı nedir)>>  Sıkı, katı, yoğun

* KONSOL : Nedir Anlamı nedir)>>  1-Bir nesneyi alttan ve duvardan destekleyen eğik parça
nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi 2- Yalnız bir ucu yapı elemanına gömülü, diğer ucu boşta olan yapı öğesi

* KOROZYON : Nedir Anlamı nedir)>>   Kimyasal aşınma

* KÜR : Nedir Anlamı nedir)>>  Betonun priz süresi ve dayanım kazanması aşamasında su kaybı ve hava etkisinden korunması

* LENTO : Nedir Anlamı nedir)>>  Üzerlerine gelen yükleri taşıyabilmek için kapı, pencere vb. açıklıklarının üst başlarına konan ahşap, çelik ya da betonarme kiriş

* LİMİT : Nedir Anlamı nedir)>>  Matematik e yakınlık kavramına dayalı olarak belirlenen ve özellikle bir fonksiyona değerinin tamamlanmamış olduğu bir noktada, bu noktanın yakınında bulunan noktalardaki değerlerine uygun düşen bir değer aramak amacıyla yararlanılan kavaram

* LODER : Nedir Anlamı nedir)>>  Yüklenici, kepçe

* LOS ANGELES AŞINMA DENEYİ : Nedir Anlamı nedir)>>  Agreganın aşınmaya dayanıklılığının belirlenmesinde kullanılan deney yöntemlerinden biri

* MAFSAL : Nedir Anlamı nedir)>>  Eklem, Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan bağlantı öğesi

* MASİF : Nedir Anlamı nedir)>> 1- Kaplama ya da doldurma olmayan 2- Beton genişlik ve derinliğince aynı olan

* MESNET : Nedir Anlamı nedir)>>  Dayanak, dayanılacak şey.orun.

* MERTEK : Nedir Anlamı nedir)>>  Çatılarda kaplama tahtalarını taşıyan, eğim yönünde latalar

* MICIR : Nedir Anlamı nedir)>>  4x32 mm dane çaplı kırmataş

* MOLOZ : Nedir Anlamı nedir)>>  Yapım yıkım artığı

* MOMENT : Nedir Anlamı nedir)>>  Bir kuvvetin uygulandığı kütleyi bir eksen etrafında döndürme eğilimi

* NERVÜR : Nedir Anlamı nedir)>>  Diş, damar, kaburga

* NERVÜRLÜ DÖŞEME : Nedir Anlamı nedir)>> Bir yönde yaklaşık 50 cm aralı seri kiriş li tek doğrultulu döşeme

* NERVÜRLÜ ÇELİK : Nedir Anlamı nedir)>>  Üzerinde çeşitli biçimde kabartıları olan betonarme çelik

* NİVELMAN : Nedir Anlamı nedir)>>  Arazi üzerinde çeşitli noktaların belli bir röpere göre yükseklikleri ya da yükseklik farklılıklarının ölçme eylemi

* PARAPET : Nedir Anlamı nedir)>>  Balkon, teras, köprü vb. korkuluk duvarları

* PERMEABİLİTE : Nedir Anlamı nedir)>> Geçirgenlik

* POISSON ORANI : Nedir Anlamı nedir)>> Beton numunelerine elastik bölgede basınç gerilmeleri uygulandığında deney numunelerinde meydana gelen enine birim uzamanın boyuna birim kısalmaya mutlak değerce oranı

* POROZİTE : Nedir Anlamı nedir)>> 1- Gözeneklilik 2- Bir boşluğun birim dolu hacmine oranı

* POZ : Nedir Anlamı nedir)>>  Kalem, çeşit

* PREFABRİKASYON : Nedir Anlamı nedir)>>  Ön yapım, ön üretim

* PREKAST : Nedir Anlamı nedir)>>  Önceden dökülmüş

* PRİZ : Nedir Anlamı nedir)>>  Beton ve harçlarının katılaşmaya başlama süresi

* PUZOLAN : Nedir Anlamı nedir)>>  Tras, kireç ve suyla karışınca sertleşebildiğinden bağlayıcı olarak kullanılan volkanik toprak

* RADİJENERAL : Nedir Anlamı nedir)>>  Bir yapının tüm büyüklüğü ile zemine oturduğu yekpare temel. Radye temel

* RETORDER : Nedir Anlamı nedir)>>  Geciktirici

* RİJİT : Nedir Anlamı nedir)>>  Sert, katı, eğilmez, bükülmez. Oynak ya da esnek olmayan

* ROTARİ : Nedir Anlamı nedir)>>  Döner. Delicisi dönerek çalışan sondaj makine sı

* RÖTRE : Nedir Anlamı nedir)>>  Büzülme

* SEGREGASYON : Nedir Anlamı nedir)>>  Ayrışma

* SEPTİK (ÇUKUR) : Nedir Anlamı nedir)>>  Sızdırmaz çukur

* SLAMP : Nedir Anlamı nedir)>>  Çökme, betonun (kıvamının) ölçülebilen oturması

* SOĞUK DERZ : Nedir Anlamı nedir)>>  Beton dökümü sırasında uygulamadaki gecikme sebebiyle iki tabaka arasında meydana gelen derz veya süreksizlik

* SÖMEL : Nedir Anlamı nedir)>>  Temel pabucu

* STATİK : Nedir Anlamı nedir)>> 1-Durgun, dingin, herhangi hareketi olmayan
nedir anlamı ne demektir hakkında bilgi 2-Dengeli

* ŞAPO : Nedir Anlamı nedir)>>  Betonarme kiriş ve döşemelerde aşırı çekme gerilmelerini karşılamak üzere mesnetlerde ek olarak en üst konan özel şekilli demir

* ŞÖNT (BACA) : Nedir Anlamı nedir)>>  Bina yüksekliğince uzanan geniş ana kanala her katın bacasının bağlandığı baca tipi

* ŞÜT : Nedir Anlamı nedir)>>  Düşme, akım hızını kesme için yapılan basamaklama

* TABLİYE : Nedir Anlamı nedir)>>  Döşeme plağı

* TAŞERON : Nedir Anlamı nedir)>>  Bir yapının bir bölümünü sadece işçilik olarak üstlenen sermaye, ekipman ve teknik kadrosu az küçük yapımcı

* TRAS : Nedir Anlamı nedir)>>  Bağlayıcı özelliği olan volkanik tüf

* TUVENAN : Nedir Anlamı nedir)>>  Dereden çıkarılmış, elenmemiş ve yıkanmamış, olduğu gibi kullanılan kum çakıl karışımı yapı malzemesi

* TÜREV : Nedir Anlamı nedir)>>  Matematikte bir fonksiyonun, bir değişkene göre değişim hızı

* UNİFORM : Nedir Anlamı nedir)>>  Tek biçim homojen eş dağılmış

* VAKUMLU BETON : Nedir Anlamı nedir)>>  Vakum yöntemiyle içindeki fazla suyun alınarak prizi çabuklaştıran, kalıp alma süresini kısaltan beton

* VİBRASYON : Nedir Anlamı nedir)>>  Titreşim

* VİZKOZİTE : Nedir Anlamı nedir)>>  Bir sıvımsı maddenin akmaya gösterdiği karşı koyma

telefon whatsapp mail